JAK SE STÁT DEVÍ

znalosti a dovednosti tantrické kněžky masáží Mohendžodáro 
certifikované masérky a terapeutky 

STAV DEVÍ

Deví uctívá svou tvořivou duši, podporuje své umělecké schopnosti. Buduje v sobě láskyplnost, schopnost se odevzdat, plynout. Buduje své ženské vlastnosti a aspekty.

Doprožívá své archetypy
Stavá se zralou dospělou ženou tím, že v meditacích doprožívá své zrození, dětství, dospívání, svoji ranou, dětskou a dospívající sexualitu. Nejvhodnější meditace jsou Ženské meditace Mohendžodáro: Samadhi, Born free, Mystické dýchání do čaker, Deví, Mystické zpívání do čaker, Měsíční lůno, Gájátrí, Dýchání do čaker Matky Země, Ženské drama.

Harmonizuje ženské aspekty
Podporuje v sobě Krásku, Kněžku, Herečku, Milenku, Matku, Hospodyni, Živitelku, Léčitelku, Rádkyni.
Kromě Ženských meditací Mohendžodáro to je Rituál Mohendžodáro a jeho sestavy:

Mateřský okruh, Devítková, Osmnáctková s dýcháním, Třicetišestková s plynutím

Nechá se podporovat Bohyněmi
Buduje v sobě božskou přítomnost bohyň a bohů jako je: Radharání, Párvatí, Lakšmí, Sarasvatí, Gájatrí.
Deví, Krišna, Šiva, Bráhma, Agní, Višnu

Dělá to modlitbou, pránickou léčbou a ošetřovaním, posvátnými obrazy a jantrami - bioenergetickými symboly.

Nechá si pomáhat božskými vlastnostmi
Přijímá štěstí, lásku a oddanost, bohatství, moudrost, bezpečí, plodivou sílu, mír a hravost, meditaci, vědomí, nábožnost, tvořivost.

 

Deví jako průvodkyně žen

Deví byly ženami vysokého vědomí. Dokonale se staraly i samy o sebe, vyjadřovaly své ženství a rozvíjely své ženské schopnosti. Chodily krásně a žensky oblékané a stejně tak oblékaly i své opečovávané ženy. 

Citlivě provázely ženu jejími přechodovými obdobími - dospívání, první menstruace, porod... Byly zasvěcovatelkami i v oblasti sexuality a umění milovat. Předávaly si mocné rituály a střežily své tradice. Ovládaly mnoho léčebných, zkrášlovacích a omlazujících procedur. Byly znalkyněmi nejrůznějších metod opečovávání ženského těla. 

Deví jsou vzorem ženství a ženských vlastností.

Každá žena si zaslouží objevovat v sobě
svou Deví.

Zaslouží si nechat se hýčkat a rozmazlovat, odevzdat se láskyplné božské péči. Její tělo to probudí, oživí a rozzáří. Její Vnitřní žena se bude rozplývat blahem a získá velkou sílu.

Mocné techniky Deví mají mocné účinky. 

Najděte si svou Deví,
dopřejte si laskavou péči,
užijte si její pozornost a uctívání,

STAŇTE SE DEVÍ.

STAV DEVÍ V TĚLE

Stav Deví v těle se promítá jako uvolnění, plynutí, schopnost tancovat. Tělo ztrácí napětí. Je to schopnost komunikovat s pohybovou inteligencí těla, vzniká schopnost těla se stát jakýmkoliv projevem, emocí. Tělo si hraje a může být vášnivé nebo klidné, dynamické nebo plynoucí. Při Ženských masáží Mohendžodáro tělo Deví si hraje, plyne, nabírá božský aspekt a podporuje ošetření. Deví se stává Božskou řekou, kanálem některé z bohyň nebo bohů.

Deví opečovávaly  své ženské tělo i duši.

PRAKTICKÉ UMĚNÍ DEVÍ

 

Je zapotřebí mít automatickou paměť procedury. V hlavě je celý postup jako praktický návod skupiny hesel, které zastupují proceduru.

Je to sled pojmů pro procedury : 

Energetické odblokování

Krátké relaxace

Ošetření Radharání

Ošetření Párvatí

Ošetření Lakšmí

Ošetření Sarasvatí

Ošetření Gájatrí

Ošetření Deví

 

KOMUNIKACE S OŠETŘOVANOU ŽENOU

Deví komunikuje různými postupy:

Úvodní rozhovor

Probouzení zvědavosti a nadšení

Pocitové otázky

Věcné pokyny

Pochvaly

Dárky

Výstupní rozhovor

Vyvracení námitek a pochyb

Pokyny pro ochranu ženy

Zadání Domácích terapií

Internetová podpora

ZNALOST TEORIE A TESTŮ ŽENSKÝCH MASÁŽÍ MOHENDŽODÁRO

Pro komunikaci a výběr procedury je potřeba znalost teorie v rozsahu otázek, které jsou k certifikacím. Dále znalost jednotlivých diagnostických testů.

STUPNĚ DEVÍ MOHENDŽODÁRO

Aby se žena mohla stát Deví, jejím vyšším stupněm Šaktideví či dosáhnout nejvyšší úrovně Ištadeví, musí absolvovat dlouhodobý trénink masáží a terapií, cvičení rituálu Mohendžodáro, meditace Mohendžodáro a zasvěcení. Tento trénink rozvine její ženské schopnosti, prohloubí její ženskou moc a naučí ji používat meditaci. Tím se stane vhodnou průvodkyní pro jiné ženy. Získá ženskou moc léčitelky na nejvyšší úrovni, stane se kanálem Božské energie.  

DEVÍ - ŽENSKÉ HARMONIZAČNÍ  A TRANSFORMAČNÍ MASÁŽE A TERAPIE MOHENDŽODÁRO

Je mistryní masáží zaměřených na uvolnění a relaxaci těla. Ovládá terapie na podporu ženských vlastností. Svým uměním zharmonizuje vaše tělo i duši. Při její péči můžete zažít dokonalou harmonii.  

ŠAKTIDEVÍ - ŽENSKÉ EUFORICKÉ  MASÁŽE A TERAPIE MOHENDŽODÁRO

Šaktideví je mistryní na masáže a meditační terapie zaměřené na povzbuzení hormonálního systému. Prostřednictvím jejího vedení se můžete dostat až k hloubce svých ženských vlastností. Možná objevíte ve svém těle zcela nové zážitky a neobyčejné pocity. Její umění vás očaruje účinkem ozdravujícím, omlazujícím a zkrášlujícím. 

IŠTADEVÍ

Ištadeví je největší znalkyní ženské intimity a sexuality. Může vám otevřít dosud zavřené brány vašeho ženství a dovést vás do skutečné hloubky.  

DOVOLTE MOHENDŽODÁRU
OBNOVIT SVÉ ŽENSKÉ VLASTNOSTI OSLABENÉ MODERNÍ DOBOU

NECHTE SE KRÁLOVSKY OPEČOVÁVAT LASKAVÝMI MASÁŽEMI MOHENDŽODÁRO

NAJDĚTE SI CERTIFIKOVANOU DEVÍ
A NECHTE SE ROZMAZLOVAT A HÝČKAT