DEVÍ

tantrické kněžky masáží Mohendžodáro 
certifikované masérky a terapeutky 

DEVÍ V HISTORII

V dávné minulosti byly Deví průvodkyněmi a pečovatelkami žen. Staraly se zejména o ženy z vyšší společnosti. Pečovaly nejen o jejich tělo, ale s láskyplnou oddaností opečovávaly i jejich duši. Byly vychovávány k tomu, aby svou ženu uctívaly tak, aby se cítila být "královnou" a "bohyní". 

Deví opečovávaly ženské tělo i duši.

Deví byly ženami vysokého vědomí. Dokonale se staraly i samy o sebe, vyjadřovaly své ženství a rozvíjely své ženské schopnosti. Chodily krásně a žensky oblékané a stejně tak oblékaly i své opečovávané ženy. 

Deví jako průvodkyně žen

Citlivě provázely ženu jejími přechodovými obdobími - dospívání, první menstruace, porod... Byly zasvěcovatelkami i v oblasti sexuality a umění milovat. Předávaly si mocné rituály a střežily své tradice. Ovládaly mnoho léčebných, zkrášlovacích a omlazujících procedur. Byly znalkyněmi nejrůznějších metod opečovávání ženského těla. 

Deví jsou vzorem ženství a ženských vlastností.

Každá žena si zaslouží mít vedle sebe 
svou Deví.

Zaslouží si nechat se hýčkat a rozmazlovat, odevzdat se láskyplné božské péči. Její tělo to probudí, oživí a rozzáří. Její Vnitřní žena se bude rozplývat blahem a získá velkou sílu.

Mocné techniky Deví mají mocné účinky. 

Najděte si svou Deví,
dopřejte si laskavou péči,
užijte si její pozornost a uctívání,

STAŇTE SE KRÁLOVNOU.

STUPNĚ DEVÍ MOHENDŽODÁRO

Aby se žena mohla stát Deví, jejím vyšším stupněm Šaktideví či dosáhnout nejvyšší úrovně Ištadeví, musí absolvovat dlouhodobý trénink masáží a terapií, cvičení rituálu Mohendžodáro, meditace Mohendžodáro a zasvěcení. Tento trénink rozvine její ženské schopnosti, prohloubí její ženskou moc a naučí ji používat meditaci. Tím se stane vhodnou průvodkyní pro jiné ženy. Získá ženskou moc léčitelky na nejvyšší úrovni, stane se kanálem Božské energie.  

DEVÍ - ŽENSKÉ HARMONIZAČNÍ MASÁŽE A TERAPIE MOHENDŽODÁRO

Je mistryní masáží zaměřených na uvolnění a relaxaci těla. Ovládá terapie na podporu ženských vlastností. Svým uměním zharmonizuje vaše tělo i duši. Při její péči můžete zažít dokonalou harmonii.  

ŠAKTIDEVÍ - ŽENSKÉ EUFORICKÉ  MASÁŽE A TERAPIE MOHENDŽODÁRO

Šaktideví je mistryní na masáže a meditační terapie zaměřené na povzbuzení hormonálního systému. Prostřednictvím jejího vedení se můžete dostat až k hloubce svých ženských vlastností. Možná objevíte ve svém těle zcela nové zážitky a neobyčejné pocity. Její umění vás očaruje účinkem ozdravujícím, omlazujícím a zkrášlujícím. 

IŠTADEVÍ

Ištadeví je největší znalkyní ženské intimity a sexuality. Může vám otevřít dosud zavřené brány vašeho ženství a dovést vás do skutečné hloubky.  

DEVADASÍ - DEVÍ

Devi měly podobné tradice jako Devadasí. Ty žily v Jižní Indii a byly zasvěcené k uctívání božstva. Deví uctívaly svou ženu jako božstvo. Klaněly se a uctívaly po celý svůj život, bylo to jejich posláním, stalo se to jejich přirozeností.

Devadisí pečovaly o chrám, jejich počet byl odrazem bohatství chrámu. Staraly se o chrám, prováděly rituály, cvičily jógu a především tančily tradiční indické tance. Tance, kterými oslavovaly božstva svého náboženství patřily ke každodenním chrámovým rituálům. 

Po vstupu do služeb chrámu prošla dívka učením. Učila se tančit, zpívat, hrát na nástroj i způsobům vyjádření úcty. 

Devadasí měly vysoké postavení ve společnosti. Jako ženy božstva byly obzvlášť vítaným hostem na svatbách. Byly považovány za nositele štěstí. Přítomnost Devadasí při jakékoli náboženské příležitosti v domě příslušníků horní kasty byla považována za posvátnou, bylo o ní pečováno s náležitou úctou a bývala zahrnována dárky.

Návštěvníci chrámu se jich nesměli dotýkat ani s nimi mluvit. 

Během britské nadvlády však bylo jejich umění a tradice pohaněny a znesvěceny. Devadasí zůstaly bez podpory a ztratily tradiční přízeň. Jejich tradice byla zakázány. Britové je nedokázaly odlišit od dívek tančících z jiných než náboženských důvodů. Byly přinuceny žít v chudobě a bídě a v mnoha případech i k prostituci. 

DOVOLTE MOHENDŽODÁRU
OBNOVIT SVÉ ŽENSKÉ VLASTNOSTI OSLABENÉ MODERNÍ DOBOU

NECHTE SE KRÁLOVSKY OPEČOVÁVAT LASKAVÝMI MASÁŽEMI MOHENDŽODÁRO

NAJDĚTE SI CERTIFIKOVANOU DEVÍ
A NECHTE SE ROZMAZLOVAT A HÝČKAT